Начало Акции Акцията на 5 ноември: „ГОРЕ ГЛАВИТЕ! ЗА НАС ЩЕ Е ПОБЕДАТА!”

Акцията на 5 ноември: „ГОРЕ ГЛАВИТЕ! ЗА НАС ЩЕ Е ПОБЕДАТА!”

ПечатЕ-поща


 za bezplatno obrazovanie 5 noemvri 2008На 5 ноември „ПРИЗИВ” организира акция в СУ „Климент Охридски” и в УАСГ по случай Международния ден за борба срещу приватизацията на образованието (освен в България 5 ноември бе отбелязан в още над 20 страни по света, сред които: Англия, Германия, Франция, Испания, Аржентина, Хърватска, Либерия, САЩ, Канада, Бангладеш, Австралия, Ирландия и др.). На студентите от двата университета бяха раздадени 2000 листовки. Те имаха за цел запознаят нашите колеги със значението на този Ден, да сигнализират за продължаващата приватизация на българските висши учебни заведения (особено що се отнася до очакваното рязко увеличение на таксите след въвеждането на т.нар. студентско кредитиране) и да призоват за организиране на учащите се в защита на тяхното право на безплатно, общодостъпно и za bezplatno obrazovanie 5 noemvri 2008 1качествено образование. Нашите призиви за борба, нашият транспарант (ЕДИН СВЯТ – ЕДНА БОРБА: ЗА БЕЗПЛАТНО И ОБЩОДОСТЪПНО ОБРАЗОВАНИЕ), нашите листовки предизвикаха в мнозинството случаи положителни реакции от страна на студентите – това беше и най-голямата награда за усилията, които бяхме хвърлили по подготовката на тази акция. 

Благодарим на всички, които участваха в кампанията по случай 5 ноември и особено на приятелите от екипа на Индимедия.

5 ноември мина. Да се готвим за следващите акции.
Да живее 5 ноември!
Да живее студентството!

  Междувременно, няколко дни по-рано, Съветът на ректорите излезе със скандални антистудентски предложения към българската държава, сред които искането държавните ВУЗ-ове сами да определят таксите за обучение на студентите, като максималният размер да не може да надвишава този на издръжката на един курсист за съответната специалност, т.е. да не надвишава примерно 960 лв.(!); друго искане е да се разреши платен прием за бакалаври в държавните университети, т.е. без изпит, но срещу солидна сума с явна тенденция да се премине изцяло към платен прием...Тези искания на „тогите” показаха колко навременна е била нашата акция – приватизацията на образованието тепърва започва, борбата на студентите срещу приватизацията – също.