Начало Акции Дебат: "За и против видеонаблюдението в Университета"

Дебат: "За и против видеонаблюдението в Университета"

ПечатЕ-поща

АСССУ кани всички студенти и свои приятели на дебата на Философски факултет, посведен на видеонаблюдението в сградите на Софийски университет. В момента подобни дебати се инициират във всеки един факултет на университета и целят да дадат възможност на заинтересованите от този проблем да изкажат своето мнение за и против видеонаблюдението в СУ.  
 
observation.jpg
Позицията на Асоциацията относно видеонаблюдението в СУ  можете да прочетете в следната декларация:
 
 

Декларация за прекратяване на видеонаблюдението 
в Софийски университет „Св. Климент Охридски” 
С тази декларация настояваме осъществяваното от 2001 година до момента видеонаблюдение в границите на Софийски университет „Св. Климент Охридски” да бъде прекратено, поради редица нарушения и съмнения за заплахи на личните права и свободи на студентите и преподавателите от университета, както и поради застрашаване на характера на Университета като институция на академичната свобода.

Кратки факти:
От 2001 година в сградата на Ректората се осъществява частично видеонаблюдение с видео камери, поставени на „ключови” места. От 2009 г. на база решение на Академически съвет старите камери са подменени с нови, като има тенденция за разширяване на наблюдаваната територия. Може да се твърди с висока степен на вероятност, че крайната цел на тези действия е пълно видеонаблюдение на всички сгради на Университета.
От 2001 г. до сега никъде не беше обозначено, че сградата на Софийски университет се намира под видеонаблюдение. От около месец на единични, случайни места в коридорите на Ректората има залепени стикери, което е в противоречие с правото на отказ да бъдеш заснеман и с действащото законодателство.
Основните аргументи за необходимостта от видеонаблюдение в СУ, изказани от проф. Иван Илчев, са предотвратяване на кражби и пожари, както и масови убийства. Вторичен аргумент (изказан при среща с Ректора, провела се на 15 септември) се явява общо повишаване на дисциплината в Университета, включваща и дисциплинарен видеоконтрол над преподавателите и студентите. Дисциплинарната функция на камерите беше спомената от Ректора по време на среща в неговия кабинет, в която участваха представители на Асоциация на студентите по социология в Софийски университет (АСССУ); организация „Електронна граница” и студентско-ученическо движение „Призив за образование”.
Ректорът проф. Иван Илчев заяви, че от януари Академически съвет обсъжда видеонаблюдението и камерите в университета. Твърди се, че всичко е извършено публично, доколкото на сайта на СУ има публикувани протоколите от заседанията. Това обсъждане обаче остава незабелязано. Доказателство за спорната му публичност са дори новините в най-тиражираните медии, които отразиха „поставянето”, а не „подмяната” на камерите в СУ.
В предаване по РЕ:ТиВи ректорът проф. Иван Илчев заяви, че в средата на септември 2009 стаята, в която се съхраняват 2500 „досиета”, съдържащи личните данни на работещите в университета е разбита. В самата стая няма видеокамери, което показва несъответствие между обявени цели и реални резултати.
Едно от малкото неща, които се знаят за сделката и техничексите параметри на инсталацията е изказаната от Ректора функция на камерите за разпознаване на лица. Не са ясни целите и употребата на тази функция, нито дали подобна инвестиция е оправдана. Според настоящото законодателство на Република България снимкови и видео материали не могат да служат като доказателство в съда, с изключение на измененията в закона за пътищата.

Основни аргументи срещу настоящото видеонаблюдение:
1. Неизяснени цели на видеонаблюдението. За какво служат камерите? Видеонаблюдението е крайна мярка, тъй като трябва да се докаже пропорционалност между ограничаването на личната неприкосновеност и целите на намесата. Те са оправдани само ако традиционните за университета средства, които не водят до намеса в конституционни права, са доказано неефективни.
2. Недоказана ефективност на камерите. Как камерите служат за реализиране на целите, дори ако допуснем, че инсталирането им е обосновано? Целесъобразно, но неефективно използване не е оправдано.
3. Липса на оповестени правила за режима на достъп, контрол и съхранение на информацията от системата за видеонаблюдение, срокове на съхраняване и режим на унищожаване. Има ли независим контрол? Кой носи отговорност при злоупотреба със събраните данни? Това са въпроси, без решаването на които не трябва да започва експлоатация на университетско видеонаблюдение.
4. Липсата на публичен дебат в рамките на Университета, както и масовото незнание от страна на студенти и преподаватели за осъществяваното системно видеонаблюдение в рамките на Университета, претендиращо, че е в името на тяхната собствена защита.
5. Анулиране климата на доверие между студенти, преподаватели и управление на Университета. Защо видеонаблюдението се мисли като адекватна мярка за превенция и контрол, вместо да се разчита на постоянен публичен поток от информация, взаимен диалог и утвърдени академични правила?
6. Заместване на съществуващи академични правила и механизми на управление с технологични решения, което е задочно признание за неефективността на утвърдените първи. Това считаме за символичен отказ от утвърдените и действащи паралелно с камерите академични правила, което противоречи на духа на свобода и автономност и руши авторитета на най-старото висше учебно заведение в България – Софийски Университет „Свети Климент Охридски”.


На база тези аргументи се обявяваме против настоящото видеонаблюдение и настояваме за неговото прекратяване до:
(1) детайлно описание на неговите цели;
(2) доказателства за ефективността му;
(3) правила за съхраняване, оторизиран достъп, използване и унищожаване на добитата информация, включително санкции при нарушение на правилата;
(4) гаранция за защита на личните данни;
(5) утвърждаване на системи за управление, основани на традиционни мерки, без прибягване до намеса в личната неприкосновеност.
(6) Всичко това следва да бъде оповестено на публичен дебат за нужда от видеонаблюдение в СУ „Св. Климент Охридски”.
АСССУ
2009