Начало Акции ДИСКУСИЯ: 25 ГОДИНИ РЕФОРМИ В ОБРАЗОВАНИЕТО – РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ

ДИСКУСИЯ: 25 ГОДИНИ РЕФОРМИ В ОБРАЗОВАНИЕТО – РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ

ПечатЕ-поща

plakat 25godini reformObrazovanie

ДИСКУСИЯ: 25 ГОДИНИ РЕФОРМИ В ОБРАЗОВАНИЕТО – РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ

със специален гост – проф.Нако Стефанов
             
Светът в точка на сингулярност – какво образование ни е нужно?
Необходима ли е на България интелектуална революция?
А що е това интелектуална революция?

 

Нако Стефанов е професор, д-р на философските науки, д-р по история, японист и изследовател на Източна Азия – Китай, Корея и Япония, водещ специалист по световна икономика и управление в Източна Европа, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, ТУ, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и НБУ. Автор на над 60 монографии, учебници и брошури, сред които „Японски подход за управление на производството – сравнителен анализ”, „Системата на професионално обучение в Япония”, „Америка, Япония, Европа. Управление на персонала. Уроци за България.”, „Японският модел за фирмено управление” и много други изследвания в областта на човешките ресурси, управлението и организацията на предприятия и фирми.

 

Заповядайте на 2 декември 2014 г. от 19.00 ч. Аудитория 21-А (срещу ауд.23) в Историческия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“