Начало Акции Дискусията за новите работещи бедни

Дискусията за новите работещи бедни

ПечатЕ-поща
novi raboteshti bedniСъстоялата се на 16 май 2012 в СУ дискусия на тема „Реформите в образованието и новите работещи бедни” беше като продължение на организираното през март обсъждане „Да учиш и да работиш едновременно”. Ако последното имаше за цел да разкрие проблематиката на това какво е да си работещ студент днес, то сегашната дискусия беше за това защо се получава така, че мнозинството студенти започват да полагат нискоквалифициран труд след завършването си. Общо взето, мнозинството от присъстващите застъпиха под една или друга форма мнението, че основна причина за явлението „нови работещи бедни” е не проблемите в образованието, а характерът на съвременната българска икономика, която търси на т.нар. „пазар на труда” преди всичко хора за обслужващ персонал и твърде рядко – висококвалифицирани кадри, които все още бълват българските университети. Надделя идеята, че ако искаме нашите призиви за безплатно и общодостъпно образование да не звучат мечтателски и донкихотовски, трябва да изискваме такива промени в българската икономика, които да доведат до рязко подобряване и на качеството на образованието (вкл. и неговата общо/достъпност). Обсъдено беше и как може да стане това – една част от присъстващите настояваха икономическите реформи да се изискват от държавата, докато други заемаха по-радикална позиция – за създаване на алтернативи, на паралелни (на сега съществуващите) икономически структури и модели.
    На обсъждането присъстваха около 15-20 човека. Добро впечатление направи, че почти всички от тях взеха участие с добре аргументирани и, очевидно, предварително обмислени мнения, които при това бяха изказвани със самочувствие и с увереност, че ще бъдат възприети от останалите присъстващи на дискусията.

Беше разпространен и новият брой 19 от бюлетина на Призив, вече с нов вид и концепция.

Присъствал

novi raboteshti bedni2