Начало Акции Изложба и лекция за живота и революционното дело на Христо Ботев

Изложба и лекция за живота и революционното дело на Христо Ботев

ПечатЕ-поща

DSC01681

На 03 юни 2014 г. в Студентски исторически център се проведе лекцията на декана на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Пламен Митев на тема „Спорни и недоизяснени моменти от живота и революционното дело на Христо Ботев“.

DSC01680Преди да започне същинската лекция, гостите имаха възможността да разгледат и обсъдят изложбата в СИЦ, също посветена на живота и делото на Христо Ботев. Тя беше специално подготвена от членове на УС и Общото събрание на центъра.

Интересът към събитието очевидно беше голям - в СИЦ се събраха близо 70 души. Самата лекция на проф. Митев представляваше нестандартен исторически портрет на революционера. Бяха припомнени достойнставата и качествата на Христо Ботев, заради които той заема едно от първите места сред героите на българската възрожденска история. В препълнената зала лекторът се обяви против „модните“ тези, че Ботев е изкуствено и несправедливо героизиран. Той сподели, че тези твърдения са едностранчиви и несериозни, и са продиктувани по-скоро от политически пристрастия.

botev-3Във втората част на лекцията бяха изложени спорните моменти около живота на поета като родното му място, причините за промяната на възгледите му като революционер, отношението му към подготовката на Априлското въстание, смъртта му, както и други интересни моменти от биографията му.

След изложението на проф. Пламен Митев към него бяха отправени редица въпроси, вследствие на които се получи интересна дискусия. Въпросите бяха предимно свързани с идеологията, която е изповядвал Христо Ботев. Бяха споменати и други по-малко известни, но важни факти от живота на революционера. Дискутирано беше и познанството на Христо Ботев с Васил Левски, като проф. Митев изрази съмненията си към историческия извор, който свитетелства за това. Към края беше обсъден сериозният исторически проблем с недоизследваните руски и турски (османски) архиви, които биха могли да избистрят неяснотите и белите петна в революционната биография на поета.

IMG 1978Като цяло лекцията и дискусията след нея бяха много интересни и полезни. Освен това всеки получи възможност да се изкаже или да зададе въпрос. Проф. Пламен Митев в края на лекцията заяви, че изследването на живота на Христо Ботев и изобщо паметта за неговата личност е предизвикателство към съвремието и настоящите проблеми на българската общественост.

В специално оставената каса за дарения за СИЦ присъстващите на събитието дадоха 35 лева.

IMG 1982