Начало Акции Как протече дискусията за „Шоковата доктрина”

Как протече дискусията за „Шоковата доктрина”

ПечатЕ-поща
shock doctrine discusiaНовата дискусия с прожекция, организирана този път съвместно с колеги от специалност „Културология", предизвика огромен интерес. 23 аудитория на СУ събра около 70 желаещи да гледат филма по нашумялата напоследък книга на канадската авторка „Шоковата доктрина". Темата, засягаща съвременното икономическо и политическо развитие на по-голямата част от света, се оказа подходяща за „бистрене". Дискусията пък беше макар и не изчерпателна, изключително интересна. Почти всички присъстващи взеха участие в нея, допълвайки съмишлениците и спорейки с опонентите си. Основният акцент, който бяхме поставили - има ли шокова доктрина в българското образование, беше разгледан и почти единодушният отговор на така зададения въпрос беше утвърдителен. Приведоха се данни от някои доклади за реформи, категорично посочващи и целта - приватизация на образованието (скоро очаквайте материал за въпросните документи). По-важна за присъстващите беше темата за повсеместното налагане на неолиберализма. Това води до унифицирането на икономиките на всички страни, от което обаче малцина печелят. Засегнат беше въпроса за т. нар. „свободен пазар", който се налага без изключение с насилие. Най-важният засегнат въпрос беше този за алтернативата, но еднозначен отговор нямаше. Дискусията постави повече въпроси, отколкото отговори.

Огромният за нас успех на тази дискусия ни кара да продължим и за в бъдеще с такива инициативи.

На дискусията беше представен последният, мартенски брой на студентско-ученическия ни бюлетин. Присъстващите имаха възможност да подпомогнат парично изданието с доброволни вноски. Масово студенти и преподаватели се отзоваха и благодарение на техните дарения издаването на следващия брой е гарантирано! Събраната сума от 36.50 лв за някои може да изглежда скромна, но за нас е цяло съкровище -огромна сърцатост.  

Благодарим на всички, че се включихте в издаването на бюлетина!


 

Касиерът