Начало Акции Опис на видяното в участъка N от зала “Хр.Ботев” на NE до парка “Мир и дружба” в Ст.град- 10.02.2009

Опис на видяното в участъка N от зала “Хр.Ботев” на NE до парка “Мир и дружба” в Ст.град- 10.02.2009

ПечатЕ-поща


Опис на видяното в участъка N от зала “Хр.Ботев” на NE до парка “Мир и дружба” в Студентски град- София на 10 февруари 2009 г. по парцелите, посочени в ПУП ( по предложения от Столична община Подробен устройствен план) от окт. 2008 г.


•  парцел 111а: блок 25 (посоките се посочени спрямо блокове на общежитията)

- в SE посока от блока- на мястото на сега съществуващото заведение “Кохиба” се предвижда изграждането на жилищен блок.
- на SW:  на мястото на зелена площ има изградени 3 етажа от 8-етажна жилищна сграда;
- на W: зад строящия се блок се предвижда търг. обект- сега е зелена площ
- на E (към булеварда): предвиденият търг.обект вече е завършен и е пред откриване- триетаж. къща

•  парцел 111: блок 24

- на E: м/у дадения търг.обект и зелената площ функционира заведението “Инфинити”, което изобщо не е отразено на плана; а на предвидената N него площ за озеленяване в момента се поставят плочки за открита част на близконамиращия се ресторант

•  парцел 112: блок 26

- на S: изградена е като конструкция предвидената 8 ет. жил. и офис сграда; до нея и SW ръб на блока е завършена и функ. едноетажна търг. постройка.
- на NW (вътр. ъгъл на двете улици): направен е изкоп и се наливат основите на по всяка вероятност жилищна сграда (на ПУП- търг.обект). Съседният обект на S все още не се изгражда.
- на N: изгражда се едноетаж. постройка, приличаща на трафопост (не е отбелязана)
- на NE: на плана са отбелязани търг.обекти, но пред завършване е 8-ет. жилищен блок
-  на E: изграденият търг. център “Бордо” е даден като завършен, но тази няколко етажна сграда още не е открита. Отстоянието м/у нея и общежитието е минимално (не повече от 6-8 м.); м/у този обект и блока на NE е предвидена площ за озеленяване, която съществува- дърветата са заринати с пръст и др. строителни отпадъци

•  парцел 113: блок 27

- детската градина съществува и функ. като такава
- на W от 27 бл.: на мястото на бъдещ. търг.обекти съществува зелена площ
- на N: също същ. зел. площ, която не е предвидена за “озеленяване”

•  парцелите 39а, 39 и 38: блокове 28, 29 и 36

На тях не е предвидено изграждане, с изкл. на паркинг W от бл. 28. Те всички са потърпевши обаче от парцел 37, където е предвиден многоетажен паркинг. Тези парцели са гранични със сектор от NW-а яка, където в момента се играждат/ са завършено множество жил. блокове. М/у тях и яката се предвижда път, който е продължение на околовръстната дъга.

•  парцел  37
На мястото на издигнатата като куфраж постройка, предназначена за обществено ползване от студентите се предвижда изграждането на частен многоетажен паркинг.

•  парцел 20 и 20 а: бл.35, 34 и 33 и Студ. стол на ул.”Йордан Йосифов”

- на W 35 бл. може да оспори изграждането на мн.етажния паркинг
- на NW от 34 бл. на мястото на прекрасна зелена площ с 20-25 годишни дървета се предвижда паркинг явно предвиден за бъдещия (от другата страна на пътя) търг./ жил.-търг. обект. 34 бл. заедно с 36 могат да оспорят изграждането на този обект в парцел 36 на място, където сега е занемерена зелена площ.
- на NW от 33 блок на мястото на поляна се предвижда изграждането на две прилепени Г-образни жилищни сгради, а м/у тях и блока локална улица. С/у така предвидения обект (от другата страна на пътя) в момента се строи жилищна сграда (построена е до третия етаж); на E-SE от 33 блок се предвижда (по всяка вероятност за изградената до стола бизнес сграда) открит паркинг- сега там е празно пространство.
- на E от Студентския стол показаната като предвидена търг. сграда е вече завършена (пред откриване) бизнес сграда; пред стола към ул. „Йордан Йосифов” се предвиждат нови търговски обекти.

•  парцел 34: блок 37

- на W и NW отвъд пътя се в момента се строи 6-етажен блок.
- на NE в голяма близост до ъгъла на общежитието се леят основи на 5-етажен жилищен блок.

•  парцел 33 и 30: Колеж по телекомуник. и пощи и блок 30

- спортната площадка пред колежа, S от него: в SW й край се предвижда търговски обект, който е даден м/у оградите на игрището и пътя, но такова разтояние няма и този обект ще засегне самата спортна площадка.
- на N от бл. 30 в едноименния парцел предвидените сгради вече са завършени на ниво груб строеж- те са две 4-етажни жилищни сгради. Отстоянието спрямо общежитието не е повече от 8 м.

•  отнемане на земи от парка «Мир и дружба»: парцелите 90в, 90б и 90 а

- От кръстовището, където посока центъра на София се разделят маршрутите на авт.линии № 94 и 280 и E от ул. „Акад.Стефан Младенов” по маршрута на 94 (и с/у бившия РУМ, сега „Либра” АД) в момента функционира автокъща и паркинг със стопанска постройка към тях (тип затворен комплекс). Това са земи на територията на парк „Мир и дружба”, попадащи в парцел 90в. Според ПУП-а е предвиден нов път зад тях (на E, откъм парка), който продължава на N през парка (обособявайки нови парцели 90б и 90а) и се включва в пътя, граничещ до тенис комплекса. По този начин се цели да се узакони и без това съмнителната като притежатели „собственост” на автокъщите и да се откъснат още земи, принадлежащи към парк „Мир и дружба”.

 •  парцел 31 и 32: територията м/у РУМ и Студ.стол и ул.„Йордан Йосифов” и спорт. база КТП

- предвидена е цяла линия от нови търговски обекта (общ брой 4) покрай ул. „Йордан Йосифов”, от които изграден и функциониращ е само търг.комплекс „Мания”. На E в бившата зелена площ пред РУМ се предвиждат два нови обекта, а на W от „Мания” точно с/у завършения в момента масивен офис център още един нов търг.обект. На N от него сега има явно бивша зелена площ, сега пустеещи земи. Този участък е заключен м/у РУМ и новия бизнес център в парцел 20а и „Мания” и спортната база на КТП. На него се предвижда изграждането на затворен тип жилищни обекти.

•  парцел 100: Студентската поликлиника (най-близко е бл.21)

- в този парцел отбелязваме следните 1-5 нередности: 1) изграждащ се огромен Мол на ъгъла на ул.Йосифов и авт.линия № 280. Отстоянието м/у него и функциониращата Детска целодневна ясла на W е пренебрежително малко. Затова пък м/у изкопа и ул”Ст.Младенов” въобще не може да съществува зелена площ (едно, че улицата е дадена като посока погрешно)- изкопът е плътно до строителните огради, а те заемат даже части от сегашното подобие на тротоар.
     2) На SE ъгъл на поликлиниката е предвиден строеж, в момента там съществува аптека тип закрит павилион. 3) Но по план пред поликлиниката трябва да има паркинг, там сега съществува голям по площ търговски комплекс тип пазар, с алея м/у двете редици от десетки магазини. Следователно това е поредното място в ПУП-а, което е отразено невярно. 4) Точно до него, на W от поликлиниката и с/у бл.21 се предвижда още един търг. обект- сега там е зелена площ. 5) На същата поляна- до поликлиниката и S от Целодневната детска ясла в момента работи ресторант, който като обект въобще не е отразен на плана.    

•   парцел 104: бл.21

- на E е предвиден паркинг, какъвто в момента не съществува (зелена площ е). Студентите от блока могат, заедно с колегите си от съседния 22 блок, да подадат жалба с/у предвидения на NE ъгъл на блок 22 търговски обект- в момента там е зелена площ, която обаче се усвоява от близонамиращо се заведение като място за маси. Теренът на S не е проверен.

•   парцел 105: бл.22

- на NE са предвидените общо 4 търговски обекта
- на S на мястото на предвидения за озеленяване терен сега се мъдри заведението „Миленката”
- от този блок могат и трябва, заедно със съседния 23 бл., да оспорят пошлата триетажна ала мутробарок сграда в междублоковото пространство.

•   парцел 106: бл.23

Блок 23 (на УНСС) е без съмнения най-потърпевшия в района (а може би и в целия Студентски град) от незаконното и безугледно строителство! Освен това N част от общежитието в момента е в ремонт, което е много удобно за общинските намерения по досъсипването на пространството около целия блок.
- на N и NW : някога това цялото пространство до завоя на ул.”Акад.Б.Стефанов” е било зелена площ. Сега там има 3-етажна жилищно-офисна сграда и готов 5-етажен блок. До него (на E) все още е празен терен, на който, без да е посочено нещо конкретно за изграждане, е посочен като площ за усвояване (по примерана на завършените и работещите в близост обекти)
- на E: вече беше споменато за триетажната сграда тип мутробарок; до нея, в пристройка към самото общежитие е дискотека „Строежа”; на N от този обект има изградена триетажна търговска сграда, неспазваща отстояни спрямо общежитието, чиито ограда буквално опира в стените на първия му етаж.
- на S: в момента се наливат основите в изкоп до самия вход на блок 23, на обект без посочена височина, предвиден уж като търговски. 
- SW ъгъл: в съседство с това в момента се изгражда най-вероятно едноетажен търговски обект- точно до спирката на 94 и 280. М/у него и близкия изкоп се предвижда още един търговски обект, доста масивен по план, с което тази страна от общежитието е напълно „уплътнена”(затапена).
- на W: както се каза редицата от обекти се увеличава към ъгъла; нагоре покрай улицата след изградения търговски обект и преди новопостроената улица има зелена площ, превърната от насипни маси и строителни отпадъци в „лунен” пейзаж.