Начало Акции „ПРИЗИВ” ИЗДАДЕ БР.1 НА НОВО СТУДЕНТСКО-УЧЕНИЧЕСКО ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

„ПРИЗИВ” ИЗДАДЕ БР.1 НА НОВО СТУДЕНТСКО-УЧЕНИЧЕСКО ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

ПечатЕ-поща
Над 1000 бройки от бюлетина бяха раздадени на учащи се от 5-те основни университета на София              

След множество проведени обсъждания и разисквания по основните трудности пред българското образование нашето движение „Призив за образование” реши да започне издаването на нов студентско-ученически бюлетин „ПРИЗИВ”. В неговият първи брой от април 2008г. са включени:

  • кратка програма и покана за участие в създаването на нова организация на студентите и учениците в България;

  • извадки от два официални доклада – единият, засяга непрекъснато снижаващата се достъпност на основното и средно образование за българската младеж, а също така и непрекъснато влошаващата се образователна и възпитателна среда за подрастващите в училищата; вторият се отнася до плановете на Световната банка, предвиждащи ново посегателство над институционалните устои на българското образование чрез закриване на училища, университети и съкращаване на многохиляден педагогически персонал. Стратегията, представена в този доклад, стана известна на обществеността под многозначителното наименование „Реформа „Сатър” ”;

  • материал за проблемите в Студентски град в София и предложения за тяхното разрешаване, които са обсъждани по инициатива на младежко движение за развитие и контрол на извънучебната материално-техническа база на учащите се;

  • съобщение за готвени протести от студентска организация, в случай покачване на цените на билетите и картите за студенти и ученици за пътуване в градския транспорт;

  • статия, в която се разискват ползите и вредите от т.нар. „програми за сезонна работа” на студентите в чужбина;

  • авторова статия на ученик от средно-техническо училище, посветена на неразбориите около провеждането на въведените от тази година задължителни държавни зрелостни изпити (матури) и свързаната с това неравнопоставеност сред зрелостниците;

  • съобщения от чужбина: за референдума от март т.г. в Унгария, с който почти 5  млн. унгарски гласоподаватели отхвърлиха плановете на правителството за въвеждане на платено образование; кратко представяне (част от манифеста и исканията) на създадения през 2003 г. „Съюз за действие срещу таксите за следване” – Германия; и известие за учредяването в края на 2007г. на нов студентски съюз в Турция – „Генч -Сен”;

  • декларация на движението –„Солидарност със Суходол”

  • литературна страница, включваща стихотворения, тематично свързани с отминали и предстоящи борби на българската младеж.            

 В три последователни дни (7,8 и 9 април) активисти на движението осъществиха разпространението на бюлетина, като тиражът му (1000 бр.) се оказа недостатъчен. Първият брой на бюлетина достигна до студентите от основните факултети на Софийския университет (вкл. до разположените извън сградата на Ректората – Биологически, Стопански, Философски, Химически, Физически и Математически факултети). Изданието достигна също до: Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Техническия университет (ТУ-София), Университета по национално и световно стопанство (УНСС) и Медицинска академия. Навсякъде  разпространителите на „Призив” даваха кратко разяснение за предназначението на бюлетина и призоваваха своите колеги да се включат в Инициативата за създаване на Организация на учащите се в България. Приемът беше радушен и ясно личеше приятната изненада от това, че една организирана група е осъществила първите стъпки по възобновяване на студентския и ученически печат, който да предоставя своята свободна трибуна за всички будни представители на българската народна младеж.

Понастоящем „Призив” подготвя излизането на втория брой на бюлетина (което се предвижда да бъде около средата на май). Търсят се колеги, които желаят да се включат в бъдещото му разпространение.

            Студентите и учениците, които имат предложения и/или готови материали по темите, свързани с проблемите на образованието и младежта, могат да ги изпращат на пощата на движението – Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.