Начало Акции Протокол от обход на парцели 250-252 и 270-279 на Студентски град - февруари 2009

Протокол от обход на парцели 250-252 и 270-279 на Студентски град - февруари 2009

ПечатЕ-поща

 

Парцел  №250: на мястото на бъдеща зелена площ се намира хран. магазин; на проектирана зелена площ се разполага сграда за офиси и магазини, вкл.  и клон на Централна кооперативна банка.

Парцел №250а: съвпада по план.

Парцел №251: налице е необозначен строеж.

Парцел №251а - представени са обслужващи сгради за бъдещо застрояване до трафопост – в действителност сградите са вече построени.

Парцел №252 – съвпада по план.

Парцел №270 – Зимен дворец – непрегледан

Парцел №271 – от поредицата предвидени сгради с обслужващи цели, перпендикулярни на парцел №272 първата откъм парцела е вече построена, но представлява не обслужваща сграда, а жилищен блок с магазинчета отдолу; мястото за предвидените обслужващи сгради, разположени успоредно на парцел №272 е налице, строежът не е започнал; посочената за бъдещ строеж жилищна сграда в парцела е вече построена.

Парцел №272 – мястото за предвидената обслужваща сграда е налице.

Парцел №273 – мястото за обслужващата сграда е налице; паркингът между частта към Земния дворец и парцела е налице като място, но преставлява понастоящем строителен склад на открито.

Парцел №273а – строи се, обслужващи сгради.

БЕЛЕЖКА: предвидените улици между парцели 271, 272, 273 и 273а все още не са изцяло прокарани.

Парцел №274 – бъдеща зелена площ е заета от Яхъра, кръчма; бъдещи жилищни блокове са предвидени на мястото на заведението Бе Фрии, дюнер, бюро за студенстки карти и други заведения, фризьорски салон и пр.

Парцел №274а – предвидена зелена площ по средата на кръстовище.

Парцел №275 – предвидено е място на обслужващи сгради – вече са построени.

Парцел №275а - предвидено е място на обслужващи сгради – вече са построени.

Парцел №275б – мястото за предвидените обслужващи сгради е налице.

Парцел №276 – нерегламентиран строеж; строяща се сграда върху място, което се предвижда за озеленяване; налице е незаето голямо междублоково пространство – означено е на плана, понастоящем е буренак.

Парцел №277 – част от предвидените зебени площи са върху площ на построени сграда; границите между парцелите са неясни, поради заграждения на строежи.

Парцел №277а – предвиждат се обслужващи сгради на поляна, в близост до трафопост.

Парцел №278 – поляна – предвижда се построяване на жилищна сграда.

Парцел №278а – поляна – предвижда се построяване на обслужваща сграда.

Парцел №279 – парцелите за обслужващите сгради са налице, но част от тях се заемат от старо заведение и голяма стара сграда тип склад; от предвидените жилищни сгради първата е построена, за останалите мястото още не е напълно разчистено.