Начало Принципи 1 ГОДИНА „ПРИЗИВ” – 1 ГОДИНА БОРБА ЗА БЕЗПЛАТНО, ОБЩОДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

1 ГОДИНА „ПРИЗИВ” – 1 ГОДИНА БОРБА ЗА БЕЗПЛАТНО, ОБЩОДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПечатЕ-поща
На 11май 2008г. Студентско-ученическо движение „Призив за образование” навърши 1 година.

Инициативата се зароди като стихийна реакция от страна на група студенти и ученици срещу предвижданите промени в закона за висшето образование. На 11май 2007г. „ПРИЗИВ” организира първата своя протестна акция срещу настъплението на пазарните механизми в образованието.

След 11май 2007г. част от активистите на „ПРИЗИВ” настояха групата да продължи своята дейност, въпреки че поводът, който я беше събрал (опитът да се въведе финансова автономия в университетите, а оттам и рязко покачване на таксите за следване), да беше преминал – та малко ли проблеми на образованието останаха!?!

Последваха редица критични моменти (включително и най-долни предателства), но инициативата не угасна и от едно временно студентско-ученическо обединение по конкретен повод се превърна в постоянно работеща студентско-ученическа група с перспектива и намерение тя да прерасне в Организация на учащите в България.

„ПРИЗИВ” си постави за основна цел борбата за организиране на учащите, които да отстояват правото си (грубо погазено!) на безплатно, общодостъпно и качествено образование, целта на което е да даде на България личности – творци, обичащи своя народ и готови да му служат.

Същевременно нашето движение беше напуснато от много от първоначалните му инициатори: те не бяха готови за продължителна борба; те или въобще не вярваха в победата, или пък си мислеха, че тя ще дойде лесно и бързо, а когато това не стана, те също напуснаха; те не разбираха, че поставените цели изискват редовна и системна работа, а не кампанийност, скачане от проблем на проблем; те също така не вярваха в собствените си сили и в силите на учащите, а разчитаха на разни странични фактори (медийно внимание, пари по някоя програма на ЕС, помощ от разни чужди на делото „специалисти” и др.).

Въпреки това „ПРИЗИВ” не загина, а напротив – опирайки се на собствените сили, развивайки систематична и редовна организационна дейност, групата укрепна и проведе редица акции: участие в протестите на ученици, учители и учени; разлепяне на позиви; поддържане на електронна страница; участие в и организиране на дискусии в СУ по проблемите на образованието; издаване и разпространяване на студентско-ученически бюлетин и др. Всичко това доведе и до включването на нови студенти и ученици в „ПРИЗИВ”, до разширяване и развитие на инициативата.

Бюлетинът, който издаваме, е плод именно на това наше едногодишно развитие. Ние не си правим илюзии, че с една брошурка от 12 странички можем да преобърнем от раз доминиращите настроения на апатия и пасивност сред учащите. Но наш дълг като организирани учащи се е да посочваме проблемите на българското образование и пропастта, към която го тласкат, и да изтъкваме, че това НЕ е необратим процес, че този процес има алтернатива, която се нарича: образованието – безплатно, качествено и общодостъпно – национален приоритет. Нека поне това наше основно послание достигне до останалите учащи се. Ние сме сигурни, че най будните сред тях, ако не днес, то утре непременно ще се включат в нашата Инициатива за създаване на Организация на учащите в България.