Начало Раздели Солидарност БАН – ОТНОВО НА КРЪСТОПЪТ

БАН – ОТНОВО НА КРЪСТОПЪТ

ПечатЕ-поща
 През изминалата седмица (първата на месец февруари, б.ред.) българското общество стана свидетел как премиерът Б. Борисов се намеси в последния момент и оттегли проектозакона на Румен Стоилов, който практически разформироваше БАН. Това доведе до оттегляне и на другите три по-малко известни проектозакона за БАН – на БСП, ДПС и ДСБ с идеята да се създаде работна група, която да изработи нов текст с  „широка обществена подкрепа“. Тогава на думи всичко изглеждаше чудесно.
Само 24 часа по-късно, изненадващо бързо за хора, незнаещи изхода от срещата на 02.02.2011г., Министерство на образованието реагира и раздаде на членовете на Комисията по наука и образование и новоизбраните членове на работната група по закона на БАН нов текст предложение. В него се предлага Съветът на настоятелите на БАН, доминиран от министрите Дянков и Игнатов да се превърне, още нероден, в един деспот, авторитарно контролиращ и дирижиращ не само финансите за всички направления на науката в БАН, но и самата наука и имотите й.
Ще цитираме няколко откъса от предложението на МОМН. “В настоятелството влизат: Двама народни представители – Председателят  на ресорната комисия един член на комисията, двама министри или представители на министри, двама представители на бизнес организациите, последният бивш председател на БАН, двама видни учени общественици”, “Настоятелството се грижи за имуществото на академията и контролира цялата й финансово-стопанска дейност”, “Утвърждава финансирането на направления за научна дейност ...”, “Извършва структурни промени в институтите ...”, „Утвърждава избора на директори ...”. И върхът – “С въвеждане на настоятелството отпада Общото събрание на Академията, като изпълнително-контролен орган”.
СКАНДАЛ!
Общото събрание, което е демократично избран представителен орган на учените от всички направления и защитава техните интереси, се разпуска! Очевидно е, че министрите Игнатов и Дянков няма да се откажат от антидемократичните си, вредни за българската наука, а от там и за българското общество идеи! Раздаденият текст, със сигурност ще предизвика нов обществен скандал и няма да бъде приет от научната общественост, не само на БАН.
За сравнение ще кажем, че в българските Университети съществува Съвет на настоятелите, но той има съвсем други задачи и функции. Той подпомага висшето училище за осъществяване на ефективно и прозрачно управление и за предоставяне на качествено образование и обучение. В него не могат да бъдат членове Президентът, вицепрезидентът, народни представители, министри, заместник-министри, Председатели на държавни агенции и др. (с което се гарантира автономията на ВУЗ-а!) Отделно функционира Академичен съвет, аналог на Общото събрание в БАН (с което се гарантира демократичното управление на ВУЗ-а)!
При такова сравнение с текста, предложен от МОМН за Съвета на настоятелите на БАН, виждаме в нова светлина концепцията – няма да го разформироваме, искаме го целия.
Дяволът се крие в подробностите! Предвид делегираните му големи правомощия, ние имаме сериозни притеснения относно компетентността на бъдещото Настоятелство на БАН. Факт е, че то ще диктува генералната посока на научните изследвания в БАН и в страната. Как ще стане това, без да има Общо събрание и без да се вземат предвид мненията на учените за техните собствени възможности и перспективи? Отново ли ще се къса връзката наука, развойна дейност, пазар? Какъв всъщност проблем се решава с това предложение за Настоятелство? Дали проблемът за науката в България и превръщането на БАН в модерен научно-изследователски център? Или проблемът БАН като разменна монета на политически престрелки. Защото точно в това, злоупотребявайки с проблемите му, го превърнаха политическите партии!
И още едно опасение имаме! С цел да се избяга от диалога, който да доведе до едно коректно за всички решение на проблемите, ние сме свидетели на опити за нови атаки и компроматни войни в медиите. Те вече започнаха!
Ето защо ние се надяваме, че в останалите двайсетина дни до написването на новия закон за БАН, всички мисли и енергии на обществото ще се насочат към това той да стане по-добър и работещ! Надяваме се това да стане в един конструктивен диалог за бъдещето на науката в България! Също както се надяваме, че здравият разум ще надделее и Българската Академия на Науките няма да загуби демократичното си управление и автономията си в буря от аплодисменти!

Сдружение „Когито”
06.02.2010г.


Поправките в закона за БАН са приети на 16.03.2011 г. на първо четене с 107 гласа „за” от общо 108 присъстващи депутати в Народното събрание.
Този текст публикуваме, защото считаме за важно да се следи случващото се с БАН. За нас между държавните университети и Академията съществува неотменима връзка, съответно посегателствата и нечистите намерения спрямо БАН са заплаха и спрямо университетите.
Очаквайте скоро и текст, посветен на т.нар Съвет на настоятелите към СУ.
Призив