Начало Раздели Солидарност ПРОТЕСТ: "НЕЩО МНОГО СЕ ОБЪРКА"

ПРОТЕСТ: "НЕЩО МНОГО СЕ ОБЪРКА"

ПечатЕ-поща
На 22.10.2010 г., петък, от 11:00 ч.
пред паметника на св. Климент Охридски 
в градинката до Народното събрание:

ПРОТЕСТ
“НЕЩО МНОГО СЕ ОБЪРКА”

  

Срещу  сбърканите приоритети на България! 
За достойно финансиране на българска наука, образование и култура от БВП!

Ние сме част от Европейския съюз. 
Нашето стратегическо мислене не може да е в разрез с приоритетите на ЕС!


Организатори: Сдружение “Когито”, САС (Синдикален Академичен Съюз в БАН), Гражданско движение за защита науката и образованието и др.

Ние, учените от сдружение "Когито", 
ви призоваваме на 

ПРОТЕСТ: "НЕЩО МНОГО СЕ ОБЪРКА"

На 22.10.2010 г., петък, от 11:00 ч. 
пред паметника на св. Климент Охридски в София

За спиране на бъркотията в българската наука и в целия обществен сектор – образование, култура, здраве и т.н. и за слагане на ред в приоритетите на България! 

В Лисабонската стратегия и стратегия “Европа 2020” на Европейския съюз науката и иновациите са първи приоритет, водещ до икономика на знанието и благоденствие на страните членки. 
В България приоритети са: магистралите (5 млрд. лв. за 2011г.), СРС-тата (100 млн.) и бюджетният дефицит.

Ние не искаме България на валяците и подслушването, нискоквалифицирана, нископлатена, обслужваща богатите страни.
Искаме България на духа – на науката, културата и знанието!

Това изисква своята оценка и пропорция в брутния вътрешен продукт (БВП) на страната ни! 
Ние сме част от Европейския съюз. Нашето стратегическо мислене не може да е в разрез с приоритетите на ЕС! Изискваме същите правила и съотношения в БВП за наука, образование и култура, каквито са достойни за Европа и по света! 

НЕ МОЖЕ САМО В БЪЛГАРИЯ ДА Е ОБЪРКАНО И НАОПАКИ! 

Учени, преподаватели, студенти – хора на културата и духовността,
ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ!

Ако не знаете: 

1.Какво е брауново движение в политиката за наука и образование; 
2.Как се дърпа черга към себе си, според личен интерес;
3.Как учени гонят зли духове и стават шамани.

Маршрут на шествието: от градинката на паметника св. Кл. Охридски, около Народното събрание, пл. Независимост – Министерски съвет, МОМН, Министерство на финансите.