Начало Раздели Солидарност ПРОТЕСТ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ на Закона за развитие на академичния състав

ПРОТЕСТ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ на Закона за развитие на академичния състав

ПечатЕ-поща
ПРОТЕСТ
ЗА ОТТЕГЛЯНЕ И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ
на Закона за развитие на академичния състав

НА 21 АПРИЛ 2010 г., СРЯДА, ОТ 10.00 Ч.
по бул. “Витоша” до пл. “Батенберг”

Сборен пункт: на ъгъла на бул. “Витоша” и бул. “Патриарх Евтимий”
(на кьошето пред “аптеката”)

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ УЧЕНИ,
ЖЕЛАЕЩИ БЕЗПРИСТРАСТЕН КАРИЕРЕН ЗАКОН
ДА УЧАСТВАТ!

Колеги,

Както знаете, Закона за развитие на академичния състав бе приет на второ четене. След като месеци наред той променя непрекъснато своята форма, идеи и вид – неговия последен вариант изкристализира и бе приет със следното идейно съдържание:
Съществуват две степени: доктор и голям доктор; и четири академични длъжности: асистент, гл. асистент, доцент, професор. Няма критерии по същество за това коя длъжност срещу какви минимални изисквания се заема. Съществуват само формални правила и процедури за заемането им.
Не е известно длъжностите признават ли се от другите научни/учебни институции в страната и в чужбина, където държавно гарантираните дипломи, подкрепени с международни споразумения имаха признание досега.
Всяка науча организация и университет имат право да усложняват по избор процедурите и изискванията за заемането на всяка степен или длъжност. Право, което може да доведе до абсурдна сложност процеса за едни или до абсурдна леснина за други.
Степените и длъжностите се заемат при оценка от 5-(или 7-) членки, назначени и платени от ректора (директор в БАН, СА). Факт, който е недвусмислена предпоставка за корупционни практики и злоупотреби с власт. В случай, че правилникът за приложение на закона изисква местния катедрени/научен съвет да предлага журитата, това не променя недостатъка, тъй като ще доведе до фаворизиране на местните кандидати, спрямо външните; докторантите на удобните учени, спрямо тези на неудобните и т.н. Който плаща и организира музиката, той я и поръчва – без никакъв коректив.
За получаването на степента доктор няма критерии (напр. да се изисква поне минимален научен принос). Затова пък тя дава големи права – например човек веднага след защита на докторантура може да кандидатства и да стане професор! Колко ли „спешни“ професори ще получим веднага след приемането на този закон? Дори някои законотворци са бързи кандидати за такива длъжности! Докато по закон от големия доктор се изисква съществен научен принос – НО! тази степен не дава право да се кандидатства за професорско място.
Професорът не е професор и губи хабилитацията си след напускане на учебното или научното заведение (доцентът също) – нещо, което ни отнема правото да се възползуваме впоследствие от неговия експертен потенциал – в държавното управление, в индустрията, при сертификации и т.н.
Перспективите за мобилност между университетите и институтите в страната са неясни, тъй като всеки професор/доцент/доктор/асистент е такъв по неясния и несъвместим с другите правилник на научната институция. Ако един доктор от Бургаския университет не го признаят в Софийския – няма проблеми.
Множество противоречия между закона, Конституцията и трудовото законодателство са забелязани, както ще видите в изключително обстойния и компетентен юридически анализ на г-жа Стефка Манева, публикуван на http://argobg.info/press 

Всичко това, както и фактът, че науката и висшето образование, макар и мизерно финансирани, са все пак работещи системи, поддържани от достатъчно компетентни учени и преподаватели ни карат да ИЗИСКВАМЕ от Правителството един безпристрастен, достатъчно добре дефиниран и съгласуван с останалото законодателство закон за академичното развитие. Поради това настояваме за вето от страна на Президента, предвид че законът бе приет със светкавична бързина вчера!

Ние не искаме поток от слабо-подготвени и политически (и/или шуро-баджанашки, икономически) подкрепени псевдо-учени и преподаватели да заемат днес (и да останат там през следващите 30 години) академичните длъжности в България. Ние искаме чрез нормални условия за труд и за научни постижения, всеки от нас да има правото на научни успехи и оттам и на академична кариера.

ПРИЗОВАВАМЕ всеки, който споделя нашите разбирания за напредък в науката, основан на постижения и независещ от благоволението на шефа (било той декан, ректор, директор и т.н.) да се присъедини към нас!

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Организатори на протеста: сдруженията “Когито”, ИРИОН (Институт за Развитие и Иновации на Образованието и Науката) и др.


Солидарни с критиките ни към новия закон са Съюзът на учените в България (с огромно и обстойно 10 стр. становище по въпроса), Гражданското движение за защита на науката и образованието в България със своя подписка, част от синдикатите в професията ни, Студентско-ученическо движение "Призив за образование", Сдружение "Юристи за правова държава", Фондация "Български адвокати за правата на човека" и др.  

Колеги, разпространявайте това съобщение до всеки заинтересован – по е-мейли и телефони. Ако можете, уговорете се конкретно с колегите около вас да дойдете на протеста.