Начало Раздели Солидарност В защита на библиотеките

В защита на библиотеките

ПечатЕ-поща
Макар и с известно закъснение, публикуваме това писмо в защита на библиотеките. Ние напълно се солидаризираме с посочените в него искания и се надяваме повече хора да разберат за проблема.

В отворено писмо до министър-председателя Бойко Борисов председателите на Българската библиотечно-информационна асоциация, Асоциация „Българска книга”, Съюза на архитектите, Съюза на българските филмови дейци, Съюза на преводачите, Съюза на артистите, Съюза на художниците, Съюза на писателите, Съюза на журналистите и Съюза на ландшафтните архитекти заявяват:

„Библиотеките са засегнати най-сериозно от финансовата криза и са напълно лишени от адекватно финансиране за изпълнение на основните си дейности. Единствено средствата за библиотеките в бюджета на МК са 100% редуцирани. Въпреки дадените обещания, и през тази година не бе възстановена програмата на Министерството на културата ”Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”, финансираща проекти за покупката на нови издания за библиотечните фондове. Не се изпълняват разпоредбите на чл. 61, т.2 от Закона за обществените библиотеки и не се отпускат средства за регионални дейности на регионалните библиотеки. В нарушение на сроковете, определени в същия закон, не са приети предвидените поднормативни документи по §3. ал.1 от Преходните и Заключителни разпоредби. Стандартът за финансиране на делегираните държавни дейности за библиотеките тази година е намален с 20%.

Не може да не буди сериозно безпокойство фактът, че за 2007г. и 2008 г. 18 % от библиотеките не са купили нито една нова книга, а през 2009 г. и 2010 г. почти 90% от библиотеките не са купували нови издания. Тези цифри доказват, че библиотечните показатели са далеч под критичния минимум и водят до още едно силно негативно последствие: само 17% от българските граждани ползват библиотеки, а само 10% ползват обществените/читалищни, общински и регионални/ библиотеки.
Голяма част от българските граждани, изрядни данъкоплатци, просто са лишени от достъп до нови книги и информация в библиотеките, от модерни библиотечни услуги, а последствията са дълготрайни и видими за обществото.

Същевременно, Министерството на културата през м. октомври обяви проектна сесия за допълваща субсидия за читалищата в размер на 4 млн. лева. Тези средства могат да бъдат разходвани за ремонти, оборудване и други дейности, но не и за обновяване на фондовете на читалищните библиотеки – най-многобройните обществени библиотеки в страната.

Настоятелно молим за предприемането на минимум конкретни мерки, които ще са от съществена полза за българските граждани и ще спасят от гибел библиотеките и книжния сектор:

- Да бъде възобновено ежегодното изпълнение на Програмата за обновяване на фондовете на библиотеките на Министерството на културата.Това ще съживи библиотеките, ще върне читателите и ще повлияе положително на книжния пазар като цяло, ще подкрепи българската книга в тези тежки за всички времена на криза и остър финансов дефицит;

- Да бъдат изпълнени финансовите ангажименти на Министерството на културата към регионалните библиотеки в изпълнение на разпоредбите на Закона за обществените библиотеки;
- Да бъде ускорено приемането на поднормативните документи, предвидени в Закона за обществените библиотеки;

- В проектозакона за училищното образование да бъдат включени текстовете за училищните библиотеки, предложени от Българската библиотечно-информационна асоциация и Асоциация „Българска книга”.