Начало Раздели Студенти Годишен отчет за дейността на Управителния съвет на Студентски исторически център – Студентски град, бл 52 за периода 19.03.2013 – 01.02.2014 г.

Годишен отчет за дейността на Управителния съвет на Студентски исторически център – Студентски град, бл 52 за периода 19.03.2013 – 01.02.2014 г.

ПечатЕ-поща

На 1 март 2014 имаше опит за среща на управителния съвет (УС) на Студентски исторически център. Казваме „опит“, защото срещата беше тотално провалена от неадекватното поведение на официалния председател г-н Георги Димов. Последният още от самото начало на срещата започна да апострофира, да блъска с юмрук по масата, да раздава обидни квалификации към участници в УС („ти си господин Никой“, „ти си малоумен“, „стига си говорил глупости“ и т.н.) и да демонстрира агресивно поведение. По негова вина не само че беше провалена срещата, но и не се реши въпросът кога и как ще се организира Общо събрание на СИЦ. По време на „срещата“, въпреки неуважителното поведение на Георги Димов, Александър Николов изнесе Годишен отчет за дейността на УС на СИЦ за периода 19.03.2013 – 01.02.2014 г. (целият отчет е публикуван е по-долу). Въз основа на изнесения годишен отчет Александър Николов поиска оставката на г-н Димов с мотиви (безстопанственост, уронване престижа на СИЦ, системно неучастие, нарушения на правилника като несвикване на срещи, пренебрегване на взети решения на УС и др.) Г-н Димов не пожела да се обсъди и гласува неговата оставка, а вместо това прекрати „срещата“ със скандал и напусна помещението на СИЦ заедно с приближените му Георги Канев, Марио Филипов и един непознат господин, който ни беше представен като „приятел на Георги Димов, дошъл да разгледа СИЦ“.
Състоялата се среща затвърди убеждението ни, че съществуването на СИЦ е под заплаха. Колеги, от нашите общи усилия зависи СИЦ да бъде опазен от агресивния натиск, който се оказва от всички страни, срещу неговия автономен, непартиен и некомерсиален, културно-просветен характер.
Ето и целия годишен отчет, който публикуваме в стремежа си към най-голяма откритост и яснота, потвърдена и документирана от фактите за дейността на УС.

218589 461861970525261 1373089245 o

 

1. Събития и дейност
За периода от създаването на УС на СИЦ са проведени 7 публични събития

  •  29.04 Представяне на книгата на Джон Пъркинс "Изповедта на един икономически килър" и феноменът Корпоратокрация лекция на Владимир Трифонов и дискусия – предложил Б. Боев
  •  1.06 Книго[биро]тон в Студентски исторически център – предложено, осъществено А. Златков, И. Динев
  •  7.06 Представяне на книгата „Битници и хипита: Америка 1947 - 1972“ – Б. Боев
  •  10.06 Кръгла маса „Образованието в България: исторически традиции и перспективи“ – Конференция на студенти и докторанти – Г. Канев Г. Димов
  •  12.06 "Константинос Караманлис - човекът, който промени Гърция" – документален филм Д. Русев
  •  6.07 Битката при Курската дъга – лекция Вл. Трифонов - Б. Боев
  •  21.01.2014 Представяне на монографията на д-р Александър Сивилов „Първият 11 септември. Чили 1973–1993”- А. Николов

2 изложби:

  •  Изложба на пропагандни картички от Балканските войни – И. Динев
  •  Изложба на фотографии от събитията в Чили 1973-1993 г. – Б. Боев


2. Присъствие на срещи - 8 срещи

19.03.2013 – Учредителна среща, гласуване на длъжности. УС заседава на 2 седмици; издаване на чл. карти за чл. на ОС (Г. Димов)
4.04.2013 - Приема се членовете на УС да дават 2 лв месечно членски внос, за да може СИЦ да покрива свои текущи разходи; решава се библиотеката да се отваря 3 пъти седмично – Златков понеделник, Боев четвъртък, Канев сряда, и да се чисти СИЦ
19.04 – приемат се флаери за библиотеката; всички членове на УС получават достъп до фейсбук страницата
9.05.2013 –Решено дежурящите в СИЦ да поливат градината
20.05.2013 – Изготвен е блог; изготвен и разлепен е плакат, оповестяващ съществуването и графика библиотеката на СИЦ
4.06 – Създава се затворена фб група, предложена за подобряване на комуникацията на членовете на УС; дадени бланки за кандидати да се записват в Общото събрание (ОС)
19.06 – липса на кворум за вземане на решения
3.07 – Приема се всички да могат да качват материали на блога; разпечатани флаери; пано на външната врата; да се обсъдят пратени поправки за блога

Общо присъствие на срещите (в пъти):
А. Николов, член УС – 8
Е. Митринова, касиер – 8
Г. Канев, секретар - 7
Борис Боев, член на УС – 6
М. Филипов, зам-председател – 6
И. Динев, член на УС – 4
А. Златков, член на УС – 4
Г. Димов, председател - 3

3. Ангажимент по отваряне на библиотека

А. Златков – всеки понеделник от март до юли 7 пъти?
Б. Боев (всеки четвъртък до октомври) – 28 пъти; октомври – януари: 26 пъти
Общо – 54 пъти
Е. Митринова, А. Николов – 7 пъти
Г. Канев – 17 пъти (всяка сряда до края на лятната сесия)
4. Поддръжка на помещението и на градината
30.03 – почистване, алея, садене дървета цветя – Б. Боев, Е. Митринова, А. Николов
25.05 – почистване, копане, алея, пейки, гуми – Б. Боев, Е. Митринова, А. Николов
14.08 – ремонт на алеята - Б. Боев, Е. Митринова, А. Николов

Чистене и поливане – до август – Б. Боев, Е. Митринова, А. Николов, Г. Канев
от август до януари 2014 г. Б. Боев, Е. Митринова
Библиотека – поетапно се проверяват и дозаписват книгите в каталога –Г. Канев до края на юли, Е. Митринова

 

5. Средствата в каса – плащане на членски внос; разходи
Събираме чл. внос от април, той е 2 лв/месец. Касиер е Е. Митринова
Брой дадени вноски:
А. Николов – 11
Б. Боев -11
Е. Митринова – 11
Г. Канев – 4
М. Филипов – 3
И. Динев – 1
Г. Димов – 1
А. Златков – 0

До юли невнесена сума: 22 лв
Общо невнесена сума по вноските: 92 лв

 

Нарушения на Устава

1. Пренебрегване на взети гласувани решения – раздаване на ключове

На среща на УС на СИЦ на 4 април 2013 г. се постави следният въпрос:

Група за изпълнение на автентичен фолклор „Гром Падина” помоли да им бъде предоставен ключ за репетиции в СИЦ – с оглед да не се получават неудобни и зле тълкувани прецеденти се прие ключ да не се предоставя, но човек специално да отключва и заключва след всяка репетиция.

След така взетото решение, през месец май стана ясно, че все пак на групата ключ е предоставен, което е обсъдено на срещата на УС на СИЦ на 4.06.2013 г.:

Група Гром Падина, се установи, че разполагат с ключ от помещението. Група Гром Падина помоли преди време да получат ключ, за да репитират в помещенито. УС реши, че не е хубаво да се предостави ключ, който би бил прецедент и за други подобни рискови предоставяния. Въпреки, че група Гром Падина, водена от д-р Александър Заралиев се ползва с общо доверие в УС, К. Митринова посочи, че вече е било взето решение и, че то е нарушено. Колегите изразиха съгласие и се реши група Гром Падина да бъдат помолени да върнат ключа. С тях пое ангажимент да разговаря Георги Канев.

На 7.06.2013 г. членовете на УС са уведомени за причините и развръзката чрез следния текст, написан от секретаря на УС Г. Канев:

Здравейте,
Към точка 4 от Разни - за ключа, с който разполагат група Гром Падина. Г. Димов обясни така: ключът е предаден в момент, в който просто не е имало кой да отвори на групата за репетиции. Аз, който бях поел ангажимент да отключвам, не бях в София, а контакт с други колеги не е бил осъщестевен, поради неотговаряне на телефонни повиквания или отстъствие от София. Изхождало се е от следните предпоставки - убеденост и доверие в коректонстта на приелия ключа Александър Заралиев и отношение към техните редовни участия при инициативи на СИЦ. Нося отговорност, поради две причини – първо не съм успял да организирам отключване за репетиции на групата в условията на моето остъствие (чрез своевременно уведомяване на някой но колетите в УС) и второ – при установяване, че група Гром Падина имат ключ - в крайна сметка не възразих. Искреното ми мнение е, че група Гром Падина заслужават да им се гласува доверие и да разполагат с ключ за репетициите си, които принципно представляват проблем за тях. При всяка наша инициатива, независимо скромна или по-мащабна, те винаги откликват и допринасят за популяризацията на мястото. Затова предлагам да направим изключение и при подписване на протокол, каквито подписахме да предоставим ключ на д-р А. Заралиев, който е ръководител на групата. Наравно с група Гром Падина, бързам да споделя, че поставям и Яница Маринова. При всяка наша инициатива те винаги биха могли да са в подкрепа на организираното събитие. Като хора, допринасящи за доброто начало на СИЦ и оставили добро име зад себе си като доброволци и млади учени - Александър и Яница - съм на мнение, че контактите ни с тях трябва да бъдат поощрявани.
Поздрави,
Георги.

Към последната среща на УС на 3 юли ключът е върнат.
Налице е грубо погазване на Правилника на Студентски исторически център по чл. 13 (2) и (3), извършено от човека, чиято роля е водеща за спазването на правилата – самият председател Г. Димов.

2. Срещи

Председателят на УС на СИЦ Г. Димов системно не е присъствал на срещи, като в нарушение на чл. 24 (1)от Правилника не е предприел действия за свикване на такива за периода от юли 2013 до февруари 2014 г. Заместник-председателя М.Филипов също не е поел инициативата за провеждане на такива. На предложение за среща, отправено от А. Николов на 16 октомври 2013 г., отговор дава единствено заместник-председателя, М. Филипов, който иска изчакване до провеждането на избори за ФСС. При повторно запитване на 24 октомври отговор няма.

3. Предприемане на стъпки в разрез с правилника за промяна управлението на СИЦ.

През месец октомври 2013 г. преди започване на окупацията в СУ Г. Димов и И. Динев са отишли при декана на ИФ проф. Пламен Митев с цел да договорят прехвърлянето на управлението на СИЦ в ръцете на ФСС. По думите на проф. Митев той е бил уведомен, че такова решение е било взето от УС на СИЦ и трябва само да се формализира от деканата. Както е видно от протоколите, такова решение въобще не е било обсъждано, а част от УС и по-специално А.Николов, Б.Боев и Е.Митринова, не са били уведомени за воденето на подобни разговори с декана. Председателят на УС, както и всички, уведомени за тези постъпки (И. Динев, Г. Канев, М. Филипов) са действали в нарушение с Правилника по чл. 24 (2), тъй като Г. Димов не е бил упълномощаван от УС. Прехвърлянето на помещението под юрисдикцията на ФСС на ИФ противоречи на Правилника по чл. 12 (1) (3) (6) и чл. 21 (1)
Не са предприети стъпки за сформиране на Общо събрание, УС не функционира вследствие на липсата на редовни срещи повече от 6 месеца. На фона на това задкулисно е направен опит от председателя Г. Димов за прехвърляне на СИЦ под ръководството на ФСС, въпреки че в Правилника изрично е упоменато как и при какви обстоятелства се сформира УС.

4. Пренебрегване на правилника и осъществяване на събитие в разрез с правилата

На 21 януари, след шест месечно мълчание, председателят на УС на СИЦ ни се обади по телефон (на мен, Екатерина и на Б.Боев), разказвайки ни за идеята си за състоялото се събитие на 4 февруари 2014 г. Тогава отговор от наша страна – одобрение или отхвърляне на идеята той не получи. Разбрахме се това събитие да бъде обсъдено на среща и тогава да се реши. Уговорихме 30 януари (събота) за ден на срещата, а час предстоеше да се уточни. На 29 януари (петък) се обадихме на Г. Димов, за да установим среща ще има ли и ако да, то от колко часа. Той се извини за протакането и каза, че е предизвикано от изчакване на другите хора да потвърдят удобен час. Такъв беше насрочен за събота.

На въпросната среща на 01.02.2014 г. в СИЦ присъстваха 5 от 8-те членове на УС на СИЦ – Г. Димов, Г. Канев, Е. Митринова, Б. Боев, А. Николов, както и участници в Младежка историческа общност, сред които и Г. Георгиев. Срещата започна с представяне на идеята за събитието – фотоизложба от протестите през 1997 г., кръгла маса със студенти и преподаватели, както и покана към тримата бивши президенти – Г. Първанов, Ж. Желев, П. Стоянов, като в изложението на Г. Димов стана ясно, че стъпки за осъществяването му са вече предприети. Ние, Екатерина, Александър и Борис, изказахме несъгласието си с такъв принцип на действие, при който събитие започва да се организира преди да бъде обсъдено. Беше ни отговорено, че по телефон съгласие за провеждането му са заявили останалите членове на УС – И. Динев, А. Златков, М. Филипов. Самият М. Филипов, за когото знаехме от Г. Димов, че ще присъства, не дойде., а впоследствие коментира, че е бил уведомен след самата среща за провеждането и:

Да, браво, мерси, че уведомявате останалите си колеги с дни по-късно от състоялото се събрание, на което никой от нас не беше извикан, въпреки, че съм направил тази система тук във фейсбук специално за целта! Благодарим, че никой от вас не е пратил поне един мейл на останалите! Благодаря, че сме били свикани ден по-рано, от състоялото се събрание тук! Гордея се с уменията на хората тук да са добри модератори!

3 февруари в 02:39

Стана ясно, че Г. Канев е бил уведомен от Г. Димов, че ние приемаме проявата в предложения й вид и дори, че сме щели да изнасяме доклади. Това наричаме манипулация. След разговор с Декана на ИФ проф. Пламен Митев стана ясно, че той също е бил уведомен за събитието като за проява, която целият УС поддържа. Това също е манипулация и използваме тази дума, за да не кажем откровена лъжа. Както се вижда подобно твърдение за одобрение от целия УС се прави за втори път – първият, при тайните преговори за прехвърляне на СИЦ към ФСС.

Заявихме, че за нас не е редно да бъдат канени активни политически и партийни функционери на място, отредено за академична и културна дейност, че за нас е проблемно център, изграден с доброволен труд на студенти, да бъде ползван за политико-партийна пропаганда, каквато възможност съществува с подобно събитие. Предложилите събитието се аргументираха, че на СИЦ ще му бъде придадена тежест (ще му се „даде тежест”) именно чрез каненето на подобни фигури; че Първанов е поканен в качеството си на историк и очевидец, че покани има и към тримата бивши президенти. Предложихме събитието да се проведе без политическите лица, но това беше отхвърлено. Г. Георгиев, като представител на МИО заяви, че не е съгласен събитието да се провежда в СИЦ ако има дори един член, който не желае това. Срещата приключи без яснота и при високи емоции. 30 минути по-късно бяхме уведомени по телефон от Г. Димов, че събитието все пак ще се състои в СИЦ без значение съгласни ли сме или не.

На 3 февруари, ден преди да се проведе натрапеното ни събитие, Ивайло Динев написа следния коментар до УС на СИЦ:

Мисля, че "Призив" са прави в това, че спрямо Устава не може да се прави събитие, в което да участват активни политически дейци. Отделно от това, всичко, с което се свързва Първанов в последно време, ще даде погрешни сигнали към обществото за тази независима студентска инициатива, в частност за Студентския център, последните студентски действия и бъдещето на студентското общество. Лично аз искам СИЦ да продължи да съществува автономно, да е по-раздвижено място, но това няма да бъде начинът, по който да тръгнат нещата. С оглед на това, че в през последните месеци не бях активен, а вие винаги сте били - гласувах по доверие за предложението. Мисля, че нямам право да гласувам обаче, защото не съм вече студент на Исторически факултет и не мога да бъда в Управителния съвет. Нека мястото ми бъде заето от някой от ФСС. Иначе няма да присъствам на събитието и оттеглям вота си за него. Извинявам се за неприсъствието си, може би щях да чуя и разбера повече за събитието и да гласувам другояче.
Предлагам да остане събитието, но да се опише, че "Поради дискусии между студенти участващи в изграждането и развитието на СИЦ, се реши да не се канят политически дейци, за да остане автономно и свободно мястото на студентите".
Поздрави,
Ивайло Д. 3 февруари в 21:45

По този начин, освен морално, инициаторите на събитието изгубиха и формалното право да организират беседата с Първанов, защото гласовете "за" и "против" се разпределиха 4 на 4. Тук следва да отбележим, че на срещата на 01.02.2014 г. за първи път при взимане на решение досега се брои одобрението на неприсъствали на срещата хора към дадено предложение, направени по телефона. Няма такава приета практика за взимане на решения, върху която членовете на УС да са се съгласили.

Нашите опасения, изразени в декларация, се потвърдиха – проявата се е превърнала в прес-конференция на Г. Първанов, който охотно, наред с темата за 4 февруари, се е впускал в обяснения за политическия си проект „АБВ”. Това не е наше твърдение, това е документирано с кадри (например в репортаж на Bulgaria On Air „Листата на АБВ ще е по-силна от тази на БСП, твърди Първанов” http://bgonair.bg/bg/news/bulgaria/read/listata_na_abv_shte_e_po_silna_ot_tazi_na_bsp_tvyrdi_pyrvanov/ ).
.
Екатерина Митринова – магистър „Археология” на ИФ на Софийския университет
Борис Боев – докторант на ИФ на Софийския университет
Александър Николов - докторант на ИФ на Софийския университет

Данните в настоящия Годишен отчет на дейността на Управителния съвет на Студентски исторически факултет са въз основа на: 1. писмените протоколи от срещите на УС (съставени от Г.Канев като секретар), 2. общата електронна поща в ABV и общата фб група на УС 3. Данните в касата на СИЦ с касиер – Е.Митринова