Начало Раздели Студенти Относно пречките за осъществяването на прожекцията на филма "САЩ: Завладяването на Изтока"

Относно пречките за осъществяването на прожекцията на филма "САЩ: Завладяването на Изтока"

ПечатЕ-поща
ДО
 г-н Ректора на Софийския университет
„Св.Климент Охридски“ проф. дин Иван Илчев
КОПИЕ ДО
Контролния съвет на СУ
 
С И Г Н А Л- З А П И Т В А Н Е
от
Александър Александров Николов, докторант на ИФ, редовно обучение
 
Във връзка с: Възпрепятстване за ползване на Новата конферентна зала (Ректорат, Северно крило) на 27.11.2013 г. от 19:00-22:00 часа за целите прожекция и дискусия  по документалния филм „САЩ: Завладяването на Изтока“
 
Уважаеми г-н Илчев,
 
За провеждане на прожекция и дискусия по документалния филм „САЩ: Завладяването на Изтока“ от името на Студентско-ученическо движение „Призив за образование“ на 27.11.2013 година от 19:00 часа в учебна зала на Ректората и получаване на съответното разрешение за това от администрацията на СУ, аз и мои колеги предприехме следното:
 
  • - На 21.11 (четвъртък) се обърнахме към деканското ръководство на ИФ с намерение да искаме аудитория 23 за събитието. Бяхме препратени към г-жа Б.Коларова („Връзки с обществеността), поради невъзможност да бъде осигурена която и да е зала в ИФ в следствие на затрудненията от пълната окупация на Ректората и пропуснатите работни и учебни дни;

 

  • - Същият ден разговаряхме с г-жа Коларова и по нейно предложение направихме постъпки (внасяне на молба в деловодството на СУ) за ползване на Новата конферентна зала. Тя уточни, че до 22.11 (петък) ще знае със сигурност дали залата е свободна на 27.11 от 19:00 часа за поисканото от нас ползване

 

  • - На 22.11.2013 година аз подготвих съответната молба (прилагам копие от нея в настоящия сигнал) и преди да я депозирам в деловодството отново се срещнах с г-жа Коларова, показвайки й молбата. Тя ме увери, че след депозиране на молбата мога като организатор на събитието да го обявя като покана до заинтерсованите колеги и други заинтерсовани гости.

 

  • - От неделя колеги от Студентско-ученическо движение „Призив за образование“ разпратиха покани за събитието, а от понеделник нататък разлепиха плакати за същото в сградите на СУ с място: Нова конферентна сграда (Ректорат); за дата 27.11.2013 г. (сряда); за начален час 19:00 часа.

 

  • - На 27.11.2013 година малко преди 15:00 часа, т.е няколко часа преди началото на подготвяното от „Призив“ събитие, г-жа Коларова се обажда на Екатерина Митринова (чийто контакт за връзка е посочен за събитието) и й съобщава, че прожекцията и дискусията трябва да се проведат в аудитория 61 на сградата на ФЖМК (до паметника на Васил Левски). После аз говоря с г-жа Коларова и ми е обяснено същото. Като причина е посочена предстояща лекция по същото време в Новата конферентна зала.

 

  • - След този разговор аз посетих кабинета на „Връзки с обществеността“ и получих копие от депозираната от мен молба. На нея има одобрение за ползване на Новата конферентна зала (ДА от заместник-ректора на СУ). При това положение пожелах да разбера кой преподавател ще има лекции по същото време там, за да разговарям с него/нея и да се уточни как да се направи съответната организация по провеждането и на двете събития. Но аз не получих никакъв отговор за това какви и чии лекции предстоят от колегите на г-жа Коларова.

 

  • - Около 17:00 часа пожелах да се срещна с г-н Бъчваров, представен ми като шеф на охраната на Ректората, за да разбера дали ще ни бъде осигурен достъп за събитие, за което имаме писмено разрешение за провеждането му от ректорското ръководство. Срещата се състоя в кабинета на г-н Б.Ангелов, който също присъства; там бяха и мои колеги от „Призив“, организатори на предстоящото събитие. Г-н Бъчваров заяви, че Вие като Ректор на СУ сте му дали устно разпореждане да не допуска провеждането на събитието в сградата на Ректората, а вместо това неговите подчинени да пренасочват всички гости за прожекцията и дискусията към зала 61 на ФЖМК. Г-н Ангелов също настоя да се съобразим с така изложеното ни от г-н Бъчваров твърдение. И двамата не обясниха какви мотиви са им били изложени за необходимостта да се отменя мястото (а това в случая означава и часа) на събитието към съвсем друга сграда на университета. 
 
Желая да Ви уверя, че така създадените условия на пренасочване на събитието наложи немалко трудности при провеждането му за мен/нас като организатори и за десетките гости на събитието. 
 
С оглед на всичко написано от мен и при наличието на документ, удостоверяващ правото да ползвам/е Новата конферентна зала, Ректорат, Северно крило на 27.11.2013 година от 19:00 часа, ви питам следното:
 
1. Издавал ли сте Вие или някой друг от ректорското ръководство на СУ заповед/нареждане в устен/писмен вид за отменяне на заявеното от мен ползване на Новата конферентна зала в Ректората? 
2. Поради какви причини е извършено това отменяне на даденото ми в писмен вид (от заместник-ректор на 26.11.2013 година) разрешение и се извърши от страна на г-жа Б.Коларова и г-н Бъчваров на 27.11.2013 година след 15:00 часа (няколко часа преди обявеното събитие) пренасочване на прожекцията и дискусията към сградата на ФЖМК?
 
В очакване на Вашите отговори към зададените от мен два въпроса,
 
 
С уважение:
 
Ал.Ал.Николов
 
molba.pdf-page-001