Начало Раздели Ученици Нова секира громи техникумите

Нова секира громи техникумите

ПечатЕ-поща

anti privatization school

„Оптимизирането” на училищата продължава с пълна сила. Както писахме, 11 училища изчезват от картата на България от тази учебна година. На тезгяха за ликвидация МОН поставя и няколко професионални гимназии. За сливане са определени:

  • Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. Д-р Асен Златаров” с Професионална гимназия по химични и микробиологични технологии „Проф. Пенчо Райков”, София;
  • ПГ по електроника и електротехника "Никола Вапцаров" с Професионална техническа гимназия "Ичко Бойчев", Благоевград
  • Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Корчев” с Професионална гимназия по битова и електротранспортна техника, София
  • Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Марин Попов”, гр. Севлиево с ПГ по керамика и мебелно производство
  • Закрива се Професионална гимназия, с. Минерални бани, Хасковско. Това е първият оздравителен техникум в страната за сърдечно болни деца и за деца със съдови и ставни заболявания. Гимназията предлага на учениците пълен пансион и денонощно медицинско обслужване. На разположение са стоматологичен кабинет и  фитнес зала. Издръжката за храна и пансион е около три лева на ден.

Очевидно от МОН не считат гореизброените училища за нужни на съвременна България. И все пак, някой се съпротивлява на сатрапската оптимизация. Получихме следното писмо:


ДО
Г-ЖА АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДО
Г-Н ДАНАИЛ ПАПАЗОВ
МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ДО
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОПИЕ ДО:
СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Обръщаме се към Вас бивши възпитаници на Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Корчев” във връзка със Заповед № РД-14-65/11.07.2013 г. на министъра на образованието и науката.
Заповедта касае сливането на професионалната гимназия по железопътен транспорт с професионална гимназия по битова и електротранспортна техника и строителство. Ние сме обезпокоени от това, че чрез тази заповед ще бъде унищожена една от двете останали в България професионални гимназии по железопътен транспорт. Те са единствените специализирани учебни заведения в България, които осигуряват цялостна професионална подготовка на кадри за Български държавни железници и столичния Метрополитен. Няма други учебни заведения в страната, които да осигуряват такава цялостна професионална подготовка.
Според нас сливането на двете професионални гимназии с адрес на професионална гимназия по битова и електротранспортна техника и строителство ще доведе до намаляване на качеството на обучението на учениците по ж.п. специалности, както и ще затрудни ефективното провеждане на практически занятия и практика в ж.п. депата в София, тъй като учениците ще трябва да пътуват около един час от кв. „Красна поляна”, където се намира ПГБЕТ и местата, където се провеждат практическите занятия. Това ще наруши и учебната програма, както и няма да бъде ефективно практическото обучение.
Сливането и фактическото закриване на ПГЖПТ „Никола Корчев” за нас означава да се създаде проблем с бъдещото обезпечаване на БДЖ с подготвени кадри.
Настояваме изпълнението на Заповед № РД-14-65/11.07.2013 г. да бъде прекратено незабавно и да започне процедура за признаването на ПГЖПТ „Никола Корчев” за учебно заведение с национално значение, като то да придобие статут на защитено училище.
В мотивите на министъра на образованието и науката се посочва, че причина за сливането на двете училища е малкият брой ученици в гимназията. Ние обръщаме внимание на това, че ПГЖПТ „Никола Корчев” е тясно специализирано училище, което извършва обучение само и единствено за кадри в областта на железопътния транспорт. Този транспорт е част и от националната сигурност и е от национално значение. Именно поради това ние настояваме гимназията да получи статут на защитено училище от национално значение.
Настояваме също така докато започнат, при желание и разбиране на проблема, процедурите по признаването на учебно заведение с национално значение, обучението в ПГЖПТ „Никола Корчев” да продължи в досегашната сграда на гимназията именно поради проблема, който описахме относно местоположението на ПГБЕТ и местата, където се извършват практически занятия.


След всичко гореописано остава да се запитаме: Каква е стратегията на МОН за развитие на професионалното образование в България? Отговорът е във фактите: постоянна редукция на професионалните училища, безучастност и безотговорност към проблемите им, липса на заинтересованост към бъдещите перспективи. С въвеждането на делегираните бюджети техническите училища са финансово осакатени, най-малкото заради скъпо струващата поддръжка на материалната им база и, принудени да се издържат както могат – чрез отдаване под наем на помещения, чрез дарения, с въвеждането на редица икономии и т.н. Те са поставени в ситуация на постоянна битка за оцеляване едно срещу друго, кое ще се окаже „по-достойно” от останалите, за да се задържи поне още една година.
На фона на тези факти си спомняме и препоръките на Световната банка (СБ) за оптимизиране на средното образование у нас – с цел да се повиши ефективността на инвестициите от бюджета се предлага подобряване на професионалното образование, като се закрият  всички професионални училища с прием на ученици преди 16 год. Посочва се и че професионалните училища са създадени за планова икономика и НЕ СЪОТВЕТСТВАТ НА СЕГАШНИТЕ НУЖДИ НА БИЗНЕСА.

Явно просветният ни министър приема препоръките на СБ като заповеди. От горепосочените препоръки става ясно, че стратегия за професионалното образование в България има – ТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕНО, А ЦЯЛАТА НИ ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА ДА СЕ НАСОЧИ КЪМ КРАТКОСРОЧНИТЕ НУЖДИ НА ПАЗАРА ЗА ПЕЧАЛБИ ТУК И СЕГА; БЪЛГАРИЯ НЯМА НУЖДА ОТ ПЛАНОВА ИКОНОМИКА И ПЕРСПЕКТИВИ В ДАЛНОВИДЕН ПЛАН, БЪЛГАРИЯ ИМА НУЖДА ОТ ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ, ЗА ДА ЗАХРАНВА НУЖДИТЕ НА ПАЗАРА. Това са черните перспективи пред образованието ни, начертани от СБ и послушно следвани от държавниците ни.

Още за войната срещу техникумите:

Какво се случва в СТГ

Посещение в професионална гимназия по металургия "Акад. Ив. П. Бардин"

Реформа Сатър се задейства

Второ посещение в "Бардин"